Tham quan miễn phí không gian chuyển đổi số | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Tham quan miễn phí không gian chuyển đổi số

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Người dân sẽ tham quan miễn phí các sản phẩm công nghệ số, chính quyền số, đô thị thông minh để cảm nhận những dịch vụ công được hưởng thụ trong tương lai.

Continue reading...
 

thuyanbui

Rìu Chiến Vàng Chấm
Sao tôi nhìn cái hình có thấy một người dân thật sự nào đâu? toàn những người sáng tạo ra nó, phóng viên săn tin, săn ảnh, phục vụ hội nghị, lác đác có vài người mẫu doanh nghiệp chứ đâu có người dân lao động là đối tượng mà sau này các sản phẩm phục vụ.
 


Top