Hỏi/ Thắc mắc - Thắc mắc về SSD và torrent | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Hỏi/ Thắc mắc Thắc mắc về SSD và torrent

vinhquang2010

Búa Gỗ
Chào các bác. Tình hình do mình vừa lắp SSD thay con HDD vừa tèo. Mình đang có 3 bộ phim khoảng 200GB cần down nốt từ torrent về mà không biết có hại ổ cứng nhiều SSD không. Vì mình không có gắn HDD vào máy nữa mà chỉ xài 1 mình SSD. Cám ơn bác nhiều :(
 

văn khuyên

Búa Gỗ
Cứ thoải mái đi bác. Ổ SSD ghi liên tục thì theo thống kê khoảng 19 năm nó mới hư đối với ổ thường và 54 năm với ổ cao cấp. Chỉ cần lưu ý đừng lưu đầy quá là được.
 

Minh43

Búa Gỗ
Mấy cái tính tuổi thọ 19 năm hay 54 năm là nói láo đấy. Muốn tính tuổi thọ SSD cần xem TBW (Tera Byte Written ) mấy con samsung tầm xịn nhất bây giờ chắc chỉ 150 TBW với dòng 150 Gb. Thường thì xài đến 95-98% TBW là hỏng rồi ai hên thì vượt qua con số test nhưng khó lắm vì điều kiện phòng thí nghiệm luôn tối ưu hơn. Cho nên nếu năm bạn ghi khoảng 40 tb thì cũng 4,5 năm nên ko sợ lắm. Các dòng đểu đều tầm 80 tbw đến 120tbw nên thật ra không sợ. Hơn nhau ở tốc độ đọc/ ghi vs những con ssd xin. Thêm nữa là ssd đểu đầy khoảng 40-50% dung lượng là tốc độ đọc/ghi giảm rõ rệt trái ngược với mấy con ssd xịn. bảng dưới của bọn 970 evo plus
 • MZ-V7S250 (250GB)
  5 Years or 150 TBW
 • MZ-V7S500 (500GB)
  5 Years or 300 TBW
 • MZ-V7S1T0 (1TB)
  5 Years or 600 TBW
 • MZ-V7S2T0 (2TB)
  5 Years or 1,200 TBW
 


Top