Hỏi/ Thắc mắc - Thắc mắc trước khi khôi phục cài đặt gốc của SamSung Galaxy J6+ - VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Hỏi/ Thắc mắc Thắc mắc trước khi khôi phục cài đặt gốc của SamSung Galaxy J6+

easy 8

Búa Gỗ
Bây giờ mình đang định khôi phục cài đặt gốc cho máy SamSung Galaxy J6+ ,nhưng cỡ cuối tháng 5 thì mình nghe tin hàng loạt máy SamSung bị lỗi treo Recovery và đa phần là các dòng J , A ,S ,vậy thì bây giờ sau khi mình khôi phục cài đặt gốc thì sau khi cập nhật phần mềm mới nhất thì máy mình sẽ bị lỗi treo mình hình luôn à ?
 
Top