Thắc mắc tạo thư viện là gì | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Thắc mắc tạo thư viện là gì

Xin chào anh em cho mình hỏi. cần chỉnh sửa nhanh và hàng loạt về giao diện và xây dựng 1 thư viện có 1 view là list các bản ghi và 1 form để nhập liệu. có phải là tạo class rồi build ra file .dll không. mình không hiểu nó là gì mong mọi người giải đáp hộ mình
 

dammage

Rìu Chiến
tui cũng không hiểu câu hỏi của bạn lắm, thư viện hiểu nôm na là tổ chức, sắp xếp code để dễ sử dụng thôi, file dll là file chứa mã thực thi đã được biên dịch giống như file exe, có cần build ra file dll hay không thì nó tùy nền tảng, công cụ có cần thiết hay không nữa
 

malemkhoang

Rìu Vàng Đôi
Xin chào anh em cho mình hỏi. cần chỉnh sửa nhanh và hàng loạt về giao diện và xây dựng 1 thư viện có 1 view là list các bản ghi và 1 form để nhập liệu. có phải là tạo class rồi build ra file .dll không. mình không hiểu nó là gì mong mọi người giải đáp hộ mình
Trong lập trình, việc xây dựng và sử dụng thư viện lập trình là cần thiết, nó giúp người lập trình (NLT) giảm được thời gian viết code, che dấu mã nguồn và nhiều lợi ích khác. Thư viện lập trình có 2 kiểu và được sử dụng vào hai thời điểm khác nhau. Một là thư viện mã nguồn, được dùng khi viết mã nguồn (thư viện Include). Hai là thư viện mã thực thi (.DLL), được khai báo khi viết mã nguồn, đóng gói kèm với chương trình chính khi tạo mã thực thi. NLT cần thành thạo các kỹ thuật này.​
 

PhuongNam

Gà con
1/ để viết các DLL xuất các hàm API thì học c++ hoặc Delphi

2/ muốn học nhanh thư viện khá nhiều thì C# .... Python vvv

nói chung tùy khả năng và sở thích của ai đó muốn gì
 


Top