[Thắc mắc/Hỏi] Kết nối truyền dữ liệu dùng ubuntu | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

[Thắc mắc/Hỏi] Kết nối truyền dữ liệu dùng ubuntu

  • Thread starter 24059anhtho
  • Ngày gửi
2

24059anhtho

Vấn đề là thế này ạ: em có 1 máy tính cài ubuntu là máy trung gian dùng 2 card mạng 1gb kết nối tới 1 máy chạy win server 2012. và máy ubuntu kết nối với hệ thống MAM (Media Asset System).

Công việc của máy ubuntu là copy dữ liệu từ server sang bên MAM nhưng thời gian gần đây kết nối liên tục bị ngắt, đứt quãng, phải out hay khởi động lại, copy file trên 2GB là hỏng ?

Bác nào biết chỉ giúp em.
 


Top