Hỏi/ Thắc mắc - Thắc mắc/Hỏi có phải dính virus không ae? - VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Hỏi/ Thắc mắc Thắc mắc/Hỏi có phải dính virus không ae?

  • Thread starter caniquy
  • Ngày gửi
C

caniquy

lúc trước mình có cài YAC để quyét virus, sâu,,bọ:aboom:
nhưng nó không hoạt động mình đả gở ra nhưng vẩn còn ( gở bằng iobit unistall...)
và cái biểu tượng này --làm sao xoá ?? ae hổ trợ với thanks.:kiss:bấm dô thì nó ra như sau:

https://uphinhnhanh.com/image/igYbIe
https://uphinhnhanh.com/image/igYbIe


máy mình đang sài kis 2017 bản quyền , nhưng quyét full mấy lần vẩn chưa ok. thanks all
 
Top