Chia sẻ - Tenorshare ReiBoot Pro V.8.0.4.6 Multilingual - Ứng dụng phục hồi các chức năng cho điện thoại | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Chia sẻ Tenorshare ReiBoot Pro V.8.0.4.6 Multilingual - Ứng dụng phục hồi các chức năng cho điện thoại

Shao


Junior Moderator
Thành viên BQT
IhhaNns.jpg


xASVj2L.png


Thông ReiBoot Pro – là một rất tiện ích có thể đặt thiết bị của bạn thành chế độ phục hồi, cũng như phải kéo nó ra khỏi trạng thái này với một cú click chuột. Thông thường, như một hoạt động liên quan đến một thủ tục tẻ nhạt đó yêu cầu anh để giữ nút Nhà của các thiết bị ngắt kết nối khi đang và kết nối nó vào máy tính của anh, trong đó các bạn cũng cần phải hoạt động nay. Không đề cập đến mà đôi khi các kịch bản phức tạp hơn nếu khởi động vấn đề xảy ra.

Tính năng
• Một cú click vào hay ra khỏi chế độ phục hồi, không cần phải kiểm soát của điện thoại.
• Chương trình sẽ không xóa dữ liệu và sẽ không làm hỏng điện thoại. Không giống như Táo bộ lực lượng mà các bạn để khôi phục thiết bị và xóa tất cả các dữ liệu.
• Làm việc trên iphone.
• Hỗ trợ tất cả các bạn.
• Và nhiều hơn nữa..

Title Release: Tenorshare.ReiBoot.Pro.V.8.0.4.6
Home Page : https://www.tenorshare.com/
License: ShareWare
OS: Windows
Download:
XDNHV


 
Sửa lần cuối:

Shao


Junior Moderator
Thành viên BQT
Tenorshare ReiBoot Pro 7.6.0.7 - đã cập nhật phiên bản mới
 

Shao


Junior Moderator
Thành viên BQT
Tenorshare ReiBoot Pro 7.6.1.0 - đã cập nhật phiên bản mới
 

Shao


Junior Moderator
Thành viên BQT
Tenorshare ReiBoot Pro 8.0.0.36 Multilingual - đã cập nhật phiên bản mới
 

Shao


Junior Moderator
Thành viên BQT

Tenorshare ReiBoot Pro 8.0.4.6 Multilingual - đã cập nhật phiên bản mới

 
Top