Techfest Vietnam 2020 thu hút đầu tư 14 triệu USD | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Techfest Vietnam 2020 thu hút đầu tư 14 triệu USD

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Sau ba ngày diễn ra sự kiện Techfest, có 120 cuộc kết nối giữa startup với nhà đầu tư trong nước và quốc tế, đặc biệt ở thung lũng Silicon.

Continue reading...
 
Top