Chia sẻ - Tech VPN Pro / Protect Privacy v.4.0.0 [Paid] [Premium] | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Chia sẻ Tech VPN Pro / Protect Privacy v.4.0.0 [Paid] [Premium]

Shao


Junior Moderator
Thành viên BQT
jLUvOsycSLAdfMCZq5W7c-IYEwjjSOXmFJz8D5H2VIbTsJwkHU7HGV1mxfiKL_Rdm8o=w240-h480-rw


Mod Info :
★ Premium / Paid features Unlocked
★ Debug code removed
➡ CPU architectures: Universal
➡ Languages: Full Multi Languages
➡ Screen DPIs: 160dpi, 240dpi, 320dpi, 480dpi, 640dpi

K1q9oohBSNH5iSJSXm2g3BAhJZN6KT3BX5s2GN3WaA57729pPtRmAn4HLjkVI1mRooLf=w2560-h1440-rw


Tech VPN - VPN cao cấp với Máy chủ VPN nhanh nhất, Kết nối VPN an toàn & Bảo vệ quyền riêng tư của người dùng.

Không cần đăng ký, không có quảng cáo Thời gian sử dụng miễn phí cho người dùng & Truy cập nhanh vào năm 2021

Kết nối tại đây để bỏ chặn các trang web, bỏ chặn điểm phát sóng, Giảm ping trò chơi, Truy cập khắp nơi trên thế giới

Dễ dàng kết nối - Một lần chạm để Kết nối Máy chủ nhanh nhất của bạn, thay đổi vị trí ảo khác nhau của bạn

VPN cao cấp - Tech VPN là VPN cao cấp để kết nối Máy khách VPN để truy cập tường lửa và sự kiểm duyệt của chính phủ

hHI9oPGqq_zlg-l_eAiXTS81IJYiGKwNdnWrCQI_9XczPebKDir3UQzSFr_eZqYlcQ=w2560-h1440-rw


Tính năng Tech VPN - Kiểm tra tốc độ, Kiểm tra IP và Bạn sẽ nhận được Hỗ trợ khách hàng.

VPN tốt nhất cho trò chơi - Tech VPN giảm Ping của trò chơi trực tuyến để chơi mượt mà không có bất kỳ độ trễ nào.

VPN cao cấp cho phát trực tuyến video - Tech VPN là VPN cao cấp để Bỏ chặn các trang web phát trực tuyến video phổ biến để tận hưởng với tốc độ VPN cao nhất

Tech VPN Protection:

* Cloud protection
* Web Protection
* Malware protection
* Protection Near by hackers
* Bypass Govt. Censorship
* Bypass wi-fi firewall
* Fake your locations
* Encrypt data using VPN
* Protect Privacy
* Hides and change IP address
* Keeping you safe online
* Unlimited VPN client
* More Stable VPN
* Protect All Your Devices
* Fast Access in 2020

ZQosCtE6IjuTNKkHIK-JNEXiuw39tl7mCSptGyPFsjEusTWKE60rlC6OvdmJA3YywOg=w2560-h1440-rw


J6CB_3D62oiEEKkDKAp2f36dUJTkr0GNUTuSlRDkC2lntNooWncioc-wrklIgVup9n4=w2560-h1440-rw


What New:
Bug fixed
New feature added

Requires Android
5.0 and up


PdggjK.png

 
Top