Taxi bay Volocopter thử nghiệm cấp cứu trên không | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Taxi bay Volocopter thử nghiệm cấp cứu trên không

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Nghiên cứu dựa trên taxi bay điện nhiều cánh VoloCity của Volocopter kết luận máy bay điện cất hạ cánh thẳng đứng (eVTOL) rất có lợi cho cấp cứu khẩn cấp trên không.

Continue reading...
 


Top