Tàu Trung Quốc tới quỹ đạo Mặt Trăng sau 112 giờ | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Tàu Trung Quốc tới quỹ đạo Mặt Trăng sau 112 giờ

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Tàu Hằng Nga 5 tiến vào quỹ đạo Mặt Trăng hôm hôm 28/11, sẵn sàng cho nhiệm vụ lịch sử nhằm thu thập mẫu vật mang về Trái Đất.

Continue reading...
 
Top