Tàu SpaceX chở 4 phi hành gia về Trái Đất giữa đêm | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Tàu SpaceX chở 4 phi hành gia về Trái Đất giữa đêm

MinhGiang

Rìu Sắt
Phải nói là Elon Musk quá giỏi. Đang nghiên cứu kiểu tàu hạ cánh trên đất liền, nhưng chưa thành công. Lên thì ok, cứ tiếp đất là nổ.
 

jun79

Búa Gỗ
Phải nói là Elon Musk quá giỏi. Đang nghiên cứu kiểu tàu hạ cánh trên đất liền, nhưng chưa thành công. Lên thì ok, cứ tiếp đất là nổ.
Lúc hạ thì tốc độ cao lại thêm ma sát với các phân tử trong kk làm nóng tàu nên hạ xuống biển hạ nhiệt luôn là vừa đẹp :)
 

Bài Viết Mới

Top