Tàu NASA sắp lấy mẫu vật tiểu hành tinh | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Tàu NASA sắp lấy mẫu vật tiểu hành tinh

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Sau gần hai năm quay quanh quỹ đạo, tàu vũ trụ Osiris-Rex sẽ đáp xuống tiểu hành tinh cổ đại Bennu cách Trái Đất hàng trăm triệu kilomet hôm 20/10 để lấy mẫu vật.

Continue reading...
 


Top