Hỏi/ Thắc mắc - Task manager không có tab Graphic card? - VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Hỏi/ Thắc mắc Task manager không có tab Graphic card?

mình có tháo vga ra rồi cắm lại, quạt vga vẫn quay, và màn hình vẫn cắm qua vga để sử dụng, nhưng vẫn không thấy hiện trong task. có khi nào vga toi rồi không ạ?
?
 

@sec0

Rìu Chiến Vàng
Nếu các loại VGA thấp thì Win nó ko hiển thị , Máy tôi dùng cái thấp cũ mèm mở task lên ko thấy , sau tôi thay cái mới hơn 1 chút thì nó hiển thị . Mặc dù 2 cái cũ và mới ở trình quản lý thiết bị nó đều nhận đủ trình điều khiển
Như vậy thì rõ rồi .
 
Top