Hỏi/ Thắc mắc - Tăng dung lượng HDD cho DomLinux Mail Server | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Hỏi/ Thắc mắc Tăng dung lượng HDD cho DomLinux Mail Server

catbuiphongtran

Rìu Sắt
Hi mấy bồ, khong biết rum mình có ai sử dụng qua DomLinux này để tạo mail server trên linux không nhỹ... hiện mình cấu hình chạy ok hết rồi

Capture.png

hiện mình đang có 1 thắc mắc là làm sao thay đổi được dung lượng của ổ cứng, mình cài trên máy ảo vmware, đã expand từ 20gb lên 50gb rồi, nhưng khi vào check thì nó vẫn ở 20gb : (

Capture_2.png

mình không biết tiếng hoa, nên tìm kiếm tài liệu về cái này khó quá, pro nào biết về cái này, chỉ giáo mình với ạ : (
 


Top