Tại sao trời lạnh hay bị tê bì chân? | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Tại sao trời lạnh hay bị tê bì chân?

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Khi trời lạnh mỗi lần ngồi trên xe bước xuống chân tôi thường bị cứng cảm giác tê bì rất khó chịu. Tại sao có hiện tượng này? (Trường)

Continue reading...
 


Top