Tại sao thấy người nhẹ bẫng khi đi bộ nhiều? | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Tại sao thấy người nhẹ bẫng khi đi bộ nhiều?

thuyanbui

Rìu Chiến Vàng Chấm
Vì cái "trớn" của quán tính thôi. Nếu bạn muốn nhẹ hơn nữa thì từ từ buộc thêm 1, 2 rồi 3, 4 cái vòng sắt nặng ở chân khi tập đi bộ, sau đó tới chạy bộ và nhảy dây thì khoản 10 năm trở lên bạn có thể nhún (phi thân) một cái là có thể ở trên nóc nhà hoặc ngọn cây.
 


Top