Tại sao gỗ có thể xây nhà chọc trời cao gần trăm mét? | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Tại sao gỗ có thể xây nhà chọc trời cao gần trăm mét?

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Loại gỗ kỹ thuật chế tạo bằng cách ép nhiều tấm mỏng với nhau là vật liệu xây dựng xanh, bền vững và có thể sẽ ngày càng phổ biến.

Continue reading...
 
Top