Tại sao Facebook và Apple không ưa nhau | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Tại sao Facebook và Apple không ưa nhau

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Apple ngăn chặn Facebook vì cho rằng mạng xã hội này xâm phạm quyền riêng tư của người dùng, còn Facebook chỉ trích hãng "Quả táo" tìm cách kiểm soát mọi thứ.

Continue reading...
 
Top