Tại sao bão thường đổ bộ về đêm? | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Tại sao bão thường đổ bộ về đêm?

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Nhiều trận bão thường đổ bộ vào ban đêm khiến người dân không kịp trở tay. Điều này có ảnh hưởng từ thủy triều không? (Sử)

Continue reading...
 


Top