Tài năng khởi nghiệp sáng tạo 2020 có cơ hội nhận một triệu USD | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Tài năng khởi nghiệp sáng tạo 2020 có cơ hội nhận một triệu USD

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia trong khuôn khổ Techfest 2020 vừa khởi động, kết nối nhà đầu tư và doanh nghiệp.

Continue reading...
 


Top