Tải ISO Windows 7 Tích Hợp Bản Cập Nhật 05/2021 Cuối Cùng by 21AK22 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Tải ISO Windows 7 Tích Hợp Bản Cập Nhật 05/2021 Cuối Cùng by 21AK22

nhonxperia

Búa Gỗ Đôi
THANK BAC
Như vậy là Microsoft đã chính thức khai tử Windows 7. Và để giữ lại kỷ niệm cho việc này. Hôm nay mình xin giới thiệu đến mọi người phiên bản ISO Windows 7 tích hợp bản cập nhật cuối cùng chuẩn tốt nhất. Đây có thể nói là phiên bản Windows 7 tích hợp đầy đủ các bản vá bảo mật mới nhất hiện nay. Hãy chia sẽ để ủng hộ -censor- nha!

1. Thông tin cơ bản:​

 • Phiên bản: 6.1.7601.24600
 • Cập nhập tích hợp: 11/05/2021
 • Tên gọi: Windows 7 AIO 05/2021
 • Nguồn: Xây dựng lại từ bộ cài của Microsoft

2. Phiên bản có sẵn:​

 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Enterprise

3. Link tải Windows 7​

Vì lý do bản quyền, toàn bộ link tải ISO Windows đều được nén lại với mật khẩu là 21AK22, mọi người nhớ giải nén rồi mới kiểm tra mã SHA1 nha!
*** Hidden text: cannot be quoted. ***

4. Một số hình ảnh​

https://-censor-/wp-content/uploads/2020/02/tai-iso-windows-7-tich-hop-ban-cap-nhat-cuoi-cung-1.jpg https://-censor-/wp-content/uploads/2020/02/tai-iso-windows-7-tich-hop-ban-cap-nhat-cuoi-cung-2.jpg https://-censor-/wp-content/uploads/2020/02/tai-iso-windows-7-tich-hop-ban-cap-nhat-cuoi-cung-3.jpg

5. Kết luận​

Đây là một phiên bản ISO Windows 7 được rất nhiều người dùng Windows mong chờ. Hy vọng với bài viết này. Mọi người có thể tải và sử dụng Windows 7 mới nhất hiện nay. Cảm ơn rất nhiều!

Nguồn: -censor-
 

nhonxperia

Búa Gỗ Đôi
Như vậy là Microsoft đã chính thức khai tử Windows 7. Và để giữ lại kỷ niệm cho việc này. Hôm nay mình xin giới thiệu đến mọi người phiên bản ISO Windows 7 tích hợp bản cập nhật cuối cùng chuẩn tốt nhất. Đây có thể nói là phiên bản Windows 7 tích hợp đầy đủ các bản vá bảo mật mới nhất hiện nay. Hãy chia sẽ để ủng hộ -censor- nha!

1. Thông tin cơ bản:​

 • Phiên bản: 6.1.7601.24600
 • Cập nhập tích hợp: 11/05/2021
 • Tên gọi: Windows 7 AIO 05/2021
 • Nguồn: Xây dựng lại từ bộ cài của Microsoft

2. Phiên bản có sẵn:​

 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Enterprise

3. Link tải Windows 7​

Vì lý do bản quyền, toàn bộ link tải ISO Windows đều được nén lại với mật khẩu là 21AK22, mọi người nhớ giải nén rồi mới kiểm tra mã SHA1 nha!
*** Hidden text: cannot be quoted. ***

4. Một số hình ảnh​

https://-censor-/wp-content/uploads/2020/02/tai-iso-windows-7-tich-hop-ban-cap-nhat-cuoi-cung-1.jpg https://-censor-/wp-content/uploads/2020/02/tai-iso-windows-7-tich-hop-ban-cap-nhat-cuoi-cung-2.jpg https://-censor-/wp-content/uploads/2020/02/tai-iso-windows-7-tich-hop-ban-cap-nhat-cuoi-cung-3.jpg

5. Kết luận​

Đây là một phiên bản ISO Windows 7 được rất nhiều người dùng Windows mong chờ. Hy vọng với bài viết này. Mọi người có thể tải và sử dụng Windows 7 mới nhất hiện nay. Cảm ơn rất nhiều!

Nguồn: -censor-
THANK BAN
 

Hienp1

Gà con
Như vậy là Microsoft đã chính thức khai tử Windows 7. Và để giữ lại kỷ niệm cho việc này. Hôm nay mình xin giới thiệu đến mọi người phiên bản ISO Windows 7 tích hợp bản cập nhật cuối cùng chuẩn tốt nhất. Đây có thể nói là phiên bản Windows 7 tích hợp đầy đủ các bản vá bảo mật mới nhất hiện nay. Hãy chia sẽ để ủng hộ -censor- nha!

1. Thông tin cơ bản:​

 • Phiên bản: 6.1.7601.24600
 • Cập nhập tích hợp: 11/05/2021
 • Tên gọi: Windows 7 AIO 05/2021
 • Nguồn: Xây dựng lại từ bộ cài của Microsoft

2. Phiên bản có sẵn:​

 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Enterprise

3. Link tải Windows 7​

Vì lý do bản quyền, toàn bộ link tải ISO Windows đều được nén lại với mật khẩu là 21AK22, mọi người nhớ giải nén rồi mới kiểm tra mã SHA1 nha!
*** Hidden text: cannot be quoted. ***

4. Một số hình ảnh​

Tải ISO Windows 7 Tích Hợp Bản Cập Nhật 15/04/2020 Cuối Cùng
Tải ISO Windows 7 Tích Hợp Bản Cập Nhật 15/04/2020 Cuối Cùng
Tải ISO Windows 7 Tích Hợp Bản Cập Nhật 15/04/2020 Cuối Cùng


5. Kết luận​

Đây là một phiên bản ISO Windows 7 được rất nhiều người dùng Windows mong chờ. Hy vọng với bài viết này. Mọi người có thể tải và sử dụng Windows 7 mới nhất hiện nay. Cảm ơn rất nhiều!

Nguồn: -censor-
link die rồi bác ơi
 


Top