Ảnh nghệ thuật - Tác phẩm trong triển lãm ảnh nude đầu tiên ở Hà Nội | Page 6 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Ảnh nghệ thuật Tác phẩm trong triển lãm ảnh nude đầu tiên ở Hà Nội

Swings Onlyone

Rìu Bạc Đôi
Thành thật mà nói, tôi chưa bao giờ hiểu điều này. Bạn nói về một bức ảnh, đồng thời ném một liên kết đến một kho lưu trữ có thể chứa vi rút.
@gaga2000
about vn-z forum rule:
We don't allow direct posting of images/content related to sexual matters.
So........members who want to share it will have to present it in the form of a download link, the file format is usually ZIP or RAR.
I just checked host & file in this post, it ok, there's no virus, you can download & unrar to view image
 

Swings Onlyone

Rìu Bạc Đôi
chỉ có ảnh số 25 mới đúng là ảnh nude.
số còn lại chỉ là đáng để đăng thiendia. đã góc máy dỏm, phơi sáng tào lao còn blend màu tầm bậy
 

Todnan

Búa Gỗ
@gaga2000
about vn-z forum rule:
We don't allow direct posting of images/content related to sexual matters.
So........members who want to share it will have to present it in the form of a download link, the file format is usually ZIP or RAR.
I just checked host & file in this post, it ok, there's no virus, you can download & unrar to view image
Imgur có được phép đăng ảnh không?
 
Top