Sự kiện chuyển đổi số giáo dục thu hút hơn 1.000 lượt khách | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Sự kiện chuyển đổi số giáo dục thu hút hơn 1.000 lượt khách

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Sự kiện chuyển đổi số ngành giáo dục EDU4.0 thu hút hơn 700 đại biểu dự hội nghị, kết nối kinh doanh, 1.000 lượt khách tham quan, hôm 21/11.

Continue reading...
 
Top