Desktop & Văn phòng - Stardock Multiplicity v3.44 Full - Điều khiển máy tính từ xa | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Desktop & Văn phòng Stardock Multiplicity v3.44 Full - Điều khiển máy tính từ xa

phj4nhpr09xx

† God bless Country Music & Country Gospel Music ♫
Thành viên BQT
Stardock Multiplicity là một tiện ích phát triển để giúp bạn điều khiển nhiều máy tính khác nhau chỉ bằng một bàn phím và chuột. Trước khi bắt đầu ứng dụng, bạn được yêu cầu đặt máy tính hiện tại làm máy tính chính hoặc máy tính phụ.

test-6.gif

Máy tính chính sẽ điều khiển các PC khác bằng cách sử dụng bàn phím và chuột cục bộ trong khi mặt khác là máy tính thứ cấp được quản lý thông qua các hành động từ xa. Bạn có thể dễ dàng thay đổi cài đặt bất cứ lúc nào từ bảng điều khiển chính. Tương tự với Teamview khá phổ biến thì Multiplicity ít được người dùng biết đến hơn.

Stardock Multiplicity trong một vai trò hoàn toàn mới và được thiết kế để quản lý nhiều máy tính từ cùng một nơi làm việc, với một con chuột và một bàn phím. Bạn có thể liên kết cho phép bạn điều khiển tối đa 9 máy tính chỉ với một bàn phím và chuột.

Bạn có thể sao chép, dán, kéo và thả tệp giữa các máy tính và tập trung âm thanh của tất cả các máy tính vào một máy tính. Mã hóa dữ liệu trong phép nhân đảm bảo tính bảo mật cho dữ liệu của bạn.

Stardock Multiplicity cho phép bạn thêm PC mới bằng cách cung cấp các chi tiết về tên. Bạn cũng được phép định vị các máy tính trên lưới để điều khiển liền mạch. Ứng dụng này có chế độ KVM thông minh có thể được kích hoạt thông qua phím tắt tùy chỉnh. Bạn có thể định cấu hình PC được điều khiển từ xa bằng cách thiết lập danh sách với các hệ thống đích.

Bạn cũng có thể hiển thị thanh điều khiển nếu có một khoảng trắng trên màn hình cộng với bạn có thể sử dụng nền màu xám đậm. Ứng dụng này cho phép bạn chia sẻ dữ liệu clipboard giữa các máy tính cộng với nó cho phép các tệp được kéo giữa các PC chuyển chúng. Bạn có thể khóa máy tính thứ cấp khi máy hiện tại cũng bị khóa cộng với bạn có thể gán các phím nóng để chuyển sang các PC cụ thể.

Các tính năng của Stardock Multiplicity
  • Điều khiển tối đa 9 máy tính với một bàn phím và chuột
  • Sao chép, dán văn bản và hình ảnh giữa các máy tính
  • Kéo và thả các tệp có kích thước bất kỳ giữa các máy tính
  • Bảo vệ dữ liệu với cài đặt mã hóa và bảo mật
  • Âm thanh tập trung trên PC
Link trang chủ:


Chúng tôi không chia sẻ link phần mềm bản quyền trực tiếp tại diễn đàn, có thể mua sản phẩm trực tiếp, nếu bạn không đủ kinh phí chúng tôi đề xuất bạn có thể chuyển hướng tải về sản phẩm tại đây.


Cảm ơn và chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc!


This software was tested by @phj4nhpr09xx of Vn-Z.vn
 
Sửa lần cuối:

LVH12

Búa Đá
Stardock Multiplicity là một tiện ích phát triển để giúp bạn điều khiển nhiều máy tính khác nhau chỉ bằng một bàn phím và chuột. Trước khi bắt đầu ứng dụng, bạn được yêu cầu đặt máy tính hiện tại làm máy tính chính hoặc máy tính phụ.

test-6.gif

Máy tính chính sẽ điều khiển các PC khác bằng cách sử dụng bàn phím và chuột cục bộ trong khi mặt khác là máy tính thứ cấp được quản lý thông qua các hành động từ xa. Bạn có thể dễ dàng thay đổi cài đặt bất cứ lúc nào từ bảng điều khiển chính. Tương tự với Teamview khá phổ biến thì Multiplicity ít được người dùng biết đến hơn.

Stardock Multiplicity trong một vai trò hoàn toàn mới và được thiết kế để quản lý nhiều máy tính từ cùng một nơi làm việc, với một con chuột và một bàn phím. Bạn có thể liên kết cho phép bạn điều khiển tối đa 9 máy tính chỉ với một bàn phím và chuột.

Bạn có thể sao chép, dán, kéo và thả tệp giữa các máy tính và tập trung âm thanh của tất cả các máy tính vào một máy tính. Mã hóa dữ liệu trong phép nhân đảm bảo tính bảo mật cho dữ liệu của bạn.

Stardock Multiplicity cho phép bạn thêm PC mới bằng cách cung cấp các chi tiết về tên. Bạn cũng được phép định vị các máy tính trên lưới để điều khiển liền mạch. Ứng dụng này có chế độ KVM thông minh có thể được kích hoạt thông qua phím tắt tùy chỉnh. Bạn có thể định cấu hình PC được điều khiển từ xa bằng cách thiết lập danh sách với các hệ thống đích.

Bạn cũng có thể hiển thị thanh điều khiển nếu có một khoảng trắng trên màn hình cộng với bạn có thể sử dụng nền màu xám đậm. Ứng dụng này cho phép bạn chia sẻ dữ liệu clipboard giữa các máy tính cộng với nó cho phép các tệp được kéo giữa các PC chuyển chúng. Bạn có thể khóa máy tính thứ cấp khi máy hiện tại cũng bị khóa cộng với bạn có thể gán các phím nóng để chuyển sang các PC cụ thể.

Các tính năng của Stardock Multiplicity
  • Điều khiển tối đa 9 máy tính với một bàn phím và chuột
  • Sao chép, dán văn bản và hình ảnh giữa các máy tính
  • Kéo và thả các tệp có kích thước bất kỳ giữa các máy tính
  • Bảo vệ dữ liệu với cài đặt mã hóa và bảo mật
  • Âm thanh tập trung trên PC
Link trang chủ:Chúng tôi không chia sẻ link phần mềm bản quyền trực tiếp tại diễn đàn, có thể mua sản phẩm trực tiếp, nếu bạn không đủ kinh phí chúng tôi đề xuất bạn có thể chuyển hướng tải về sản phẩm tại đây.

No quote

Cảm ơn và chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc!


This software was tested by @phj4nhpr09xx of Vn-Z.vn
Cảm ơn bạn đã chia sẻ
 


Top