SpaceX sắp hoàn thành mạng lưới Starlink ban đầu | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

SpaceX sắp hoàn thành mạng lưới Starlink ban đầu

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Với sứ mệnh Starlink thứ 24 hôm 7/4, SpaceX đã đưa tổng cộng 1.445 vệ tinh Internet lên quỹ đạo, nhưng một số chiếc không còn hoạt động.

Continue reading...
 
Top