SpaceX đốt thử 3 động cơ của nguyên mẫu tàu Starship | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

SpaceX đốt thử 3 động cơ của nguyên mẫu tàu Starship

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Sáng ngày 20/10, SpaceX khai hỏa ba động cơ Raptor của nguyên mẫu Starship trong thử nghiệm lửa tĩnh ngắn ở Nam Texas, gần làng Boca Chica.

Continue reading...
 


Top