Sony bán Xperia 1 mark II, giá 28 triệu đồng | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Sony bán Xperia 1 mark II, giá 28 triệu đồngTop