Số lượng chim không biết bay tăng kỷ lục ở Galapagos | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Số lượng chim không biết bay tăng kỷ lục ở Galapagos

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Nghiên cứu mới công bố hôm 24/10 cho thấy hai loài chim không biết bay đặc hữu trên quần đảo Galapagos đạt quy mô quần thể lớn chưa từng có.

Continue reading...
 


Top