Hướng dẫn - SmartTube Next latest version 13.81.571 (Stable - ổn định) - YouTube không quảng cáo | Page 2 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Hướng dẫn SmartTube Next latest version 13.81.571 (Stable - ổn định) - YouTube không quảng cáo

PMHCT

Rìu Chiến
Cập nhật ngày 15/7/2021, SmartTube Next 11.60.350 (phát hành ngày 15/7/2021):

- Unplayable videos fix #7 (sửa lỗi không thể chạy video - lần thứ 7)
 

PMHCT

Rìu Chiến
Cập nhật ngày 18/9/2021, SmartTube Next 12.58.448 (phát hành ngày 17/9/2021)

- Small fix
- Đổi icon chữ S (nền màu đỏ) sang icon play (nền màu đỏ)
 

Bài Viết Mới

Top