Siêu quầng lửa cản trở sự sống hình thành quanh sao lùn đỏ | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Siêu quầng lửa cản trở sự sống hình thành quanh sao lùn đỏ

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Nghiên cứu mới cho thấy những vụ nổ năng lượng lớn trên những ngôi sao lùn đỏ có thể thổi bay bầu khí quyển của hành tinh xoay quanh.

Continue reading...
 


Top