Show menu trên C# windows form | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Show menu trên C# windows form

lucmtg3000

Gà con
chào ae cho mình hỏi mình click vào nút button khoanh đỏ xong nó hiện lên các module như hình thì mình làm thế nào, cảm ơn ae nhiều
Untitled.png
 


Top