Công cụ Internet - Share NordVPN đăng nhập qua OpenVPN | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Công cụ Internet Share NordVPN đăng nhập qua OpenVPN

Ngthgila

Rìu Bạc
Đầu tiên các bạn vào trang
https://nordvpn.com/ovpn/
Tiến hành tải file config về, ở đây có đầy đủ tất cả các file config của các server NordVPN, chữ cái đầu tiên của file sẽ xác định server muốn kết nối,
Tiếp theo tải ứng dụng OpenVPN ở đây và cài đặt
https://openvpn.net/client-connect-vpn-for-windows/
Chọn import file rồi tìm đến file Config ở trên >open
Nhập Username + pass bấm connect
Ví dụ : Username = 7HCz88sd5ebjZ9m7cDrkSDmF | Password = y7ACqgkf7zLCBuJRNYMTNo6F
Lưu ý Username + pass ở đây không sử dụng để đăng nhập được ở App Nord.

 

vienga

Búa Gỗ Đôi
Đầu tiên các bạn vào trang
https://nordvpn.com/ovpn/
Tiến hành tải file config về, ở đây có đầy đủ tất cả các file config của các server NordVPN, chữ cái đầu tiên của file sẽ xác định server muốn kết nối,
Tiếp theo tải ứng dụng OpenVPN ở đây và cài đặt
https://openvpn.net/client-connect-vpn-for-windows/
Chọn import file rồi tìm đến file Config ở trên >open
Nhập Username + pass bấm connect
Ví dụ : Username = 7HCz88sd5ebjZ9m7cDrkSDmF | Password = y7ACqgkf7zLCBuJRNYMTNo6F
Lưu ý Username + pass ở đây không sử dụng để đăng nhập được ở App Nord.

*** Hidden text: cannot be quoted. ***
Cho hỏi là Username + password lấy ở đâu vậy bác chủ ?
 
Top