Share Canva Edu cho thành viên Vnzoom | Page 10 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Share Canva Edu cho thành viên Vnzoom

niniii

Gà con
Hi các bác, hôm nay là một ngày trời cao gió nhẹ e lên share Canva Edu cho các bác có nhu cầu. Một số thông tin có thể các bác đã biết:

- Gần như đầy đủ các tính năng của Canva Pro, nâng cấp trên tài khoản chính chủ
- Mỗi tài khoản có thể join nhiều team khác nhau, các thiết kế ở các profile khác nhau đều riêng tư, không ai có thể xem kể cả admin.
- Muốn chuyển thiết kế từ team cũ qua mà không cần tạo lại từ đầu? ->
Mã:
https://www.canva.com/vi_vn/help/transfer-designs-to-personal-account/

Link cho các bác join Canva Edu: [Đã khoá link do full slot rồi]


Link dự phòng thêm 499 slot:

*** Hidden text: cannot be quoted. ***


Link join Canva Edu của bác @thieugialam101 tài trợ: -> Click vào đây

Hiện Canva Edu trên e không hỗ trợ set vai trò Giáo viên để upload bộ thương hiệu riêng ( font chữ, color,...) lí do role này có thể kick được các thành viên khác. Các bác có nhu cầu Canva pro đội nhóm để sử dụng ổn định, full tính năng, có bảo hành thì vào profile e để xem chi tiết nhé.

Các bác đã join thành công thì cmt nhé, hạn dùng là đến khi mất gói thì thôi {byebye}
cho em xin join với ạ
 

anhsam2005

Gà con
cảm ơn bác nhé
 

bhg2214z

Gà con
Hi các bác, hôm nay là một ngày trời cao gió nhẹ e lên share Canva Edu cho các bác có nhu cầu. Một số thông tin có thể các bác đã biết:

- Gần như đầy đủ các tính năng của Canva Pro, nâng cấp trên tài khoản chính chủ
- Mỗi tài khoản có thể join nhiều team khác nhau, các thiết kế ở các profile khác nhau đều riêng tư, không ai có thể xem kể cả admin.
- Muốn chuyển thiết kế từ team cũ qua mà không cần tạo lại từ đầu? ->
Mã:
https://www.canva.com/vi_vn/help/transfer-designs-to-personal-account/

Link cho các bác join Canva Edu: [Đã khoá link do full slot rồi]


Link dự phòng thêm 499 slot:

*** Hidden text: cannot be quoted. ***


Link join Canva Edu của bác @thieugialam101 tài trợ: -> Click vào đây

Hiện Canva Edu trên e không hỗ trợ set vai trò Giáo viên để upload bộ thương hiệu riêng ( font chữ, color,...) lí do role này có thể kick được các thành viên khác. Các bác có nhu cầu Canva pro đội nhóm để sử dụng ổn định, full tính năng, có bảo hành thì vào profile e để xem chi tiết nhé.

Các bác đã join thành công thì cmt nhé, hạn dùng là đến khi mất gói thì thôi {byebye}
Cám ơn bạn nhiều
 


Top