Sẽ ra sao nếu Trái Đất bị kiểm soát bởi người ngoài hành tinh? | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Sẽ ra sao nếu Trái Đất bị kiểm soát bởi người ngoài hành tinh?

VNZ-ROAD

NEXTVNZ

thuyanbui

Rìu Chiến Vàng Chấm
Không thể tưởng tượng được cảnh đó, nhưng chỉ có thể nghĩ được người mình sẽ là nô lệ cho họ (làm rô bốt cao cấp nhờ có tri thức, còn họ tri thức được lập trình trước).
 


Top