"Sau một năm" gặp lại Ngọc Trinh nay khác quá | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

"Sau một năm" gặp lại Ngọc Trinh nay khác quá

dcbang

Búa Gỗ
trước mình gặp ở Tân Sơn Nhất nhìn người phẳng lì, không giống khi lên ảnh đc photoshop kkk
 
Top