Sao Mộc và sao Thổ sắp nằm thẳng hàng sau 800 năm | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Sao Mộc và sao Thổ sắp nằm thẳng hàng sau 800 năm

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Những người thiên văn học sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng sao Thổ và sao Mộc xếp thẳng hàng ở khoảng cách gần nhất trên bầu trời vào ngày đông chí 21/12.

Continue reading...
 
Top