Samsung Galaxy S21 có thể vuông vức như iPhone 12 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Samsung Galaxy S21 có thể vuông vức như iPhone 12

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Samsung Galaxy S21 có thể sử dụng khung viền vuông vức, nhằm tối ưu hoá tỷ lệ hiển thị của mặt trước, thiết kế này được gọi là "Blade Bezel".

Continue reading...
 


Top