Samsung Galaxy S21 có thể ra mắt trong năm nay | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Samsung Galaxy S21 có thể ra mắt trong năm nay

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Các nhà sản xuất linh kiện cho Samsung Galaxy S21 đã bắt đầu đơn hàng làm dấy lên tin đồn rằng model này sẽ sớm ra mắt trong năm nay.

Continue reading...
 


Top