Samsung chính thức tuyên bố ngừng cung cấp Galaxy Note 7 trên toàn cầu | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Samsung chính thức tuyên bố ngừng cung cấp Galaxy Note 7 trên toàn cầu

Administrator

Administrator
29618111724_2222976c5d_o.jpg

Samsung đã yêu cầu các đại lý, đối tác bán hàng ngừng bán thế hệ điện thoại Galaxy Note 7 .Sau khi có thêm những báo cáo về một số trường hợp tiếp tục xảy ra cháy nổ trong vài ngày qua ,ngay cả với các phiên bản thay thế. Samsung yêu cầu tất cả các hãng cung cấp điện thoại, đại lý bán hàng trên toàn thế giới ngừng bán ra cũng như ngừng tất cả các chương trình đổi máy liên quan đến Note 7.

8IUPu.gif

Một cảnh troll Note7 trong Game GTA được Mod

Trên trang thông tin của Samsung , hãng điện thoại này cho biết tất cả các khách hàng đã mua, đặt Note 7 đều được hỗ trợ đổi sang một loại điện thoại khác hoặc trả lại tiền.

Samsung cũng nói rằng : Họ đang làm việc với các cơ quan chức năng liên quan điều tra về các trường hợp cháy nổ máy gần đây của Note 7. ( nguồn)

Uỷ ban An Toàn Sản Phẩm Tiêu Dùng Mỹ ( CPSC) đã có lời khen dành cho Samsung
" Với việc tạm dừng bán và trao đổi tất cả các sản phẩm Galaxy Note 7 đây là bước đi đúng đắn của Samsung", Ngài chủ tịch Elliot Kaye của CPSC nói rằng chúng tôi sẽ "tiếp tục điều tra tất cả các vấn đề của chiếc điện thoại này.

Đây được xem là dấu chấm hết cho phiên bản Galaxy Note 7 của Samsung. Tập đoàn này đã thu hồi tất cả các phiên bản bao gồm phiên bản đầu tiên và phiên bản thay thế. Mặc dù Samsung có thể tiếp lục làm lại chiếc điện thoại này một lần nữa , nhưng có lẽ vào thời điểm này là không .Nguồn The Verge
 


Top