SAI Split APK Installer 4.5 R60 (latest) - Cài đặt, sao lưu tập tin apk apks zip xapk dễ dàng | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

SAI Split APK Installer 4.5 R60 (latest) - Cài đặt, sao lưu tập tin apk apks zip xapk dễ dàng

PMHCT

Rìu Chiến
+++++++++++++++++
PHẠM VI ÁP DỤNG
+++++++++++++++++

- cho android tv box
- cho điện thoại
- cho android tivi
* không cần đăng nhập CH Play
* Khi sao lưu ứng dụng, để chạy được nhiều máy, các bạn nhớ backup đầy đủ và so sánh các file: config.en.apk, config.vi.apk, config.cac_file_ve_do_phan_giai_man_hinh.apk (ví dụ: config.xxhdpi.apk)

Mình sẽ cập nhật thường xuyên mỗi khi SAI Split APK Installer có phiên bản mới tại link video này.
.
.
.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
☆ CÁC THAY ĐỔI (CHANGES LOG):
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

☆ THÔNG TIN TẢI VỀ (DOWNLOAD INFORMATION):
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

- Tên file: SAI_v4.5-R60-2021-2-25-cuumay.com.apk
- Phiên bản: 4.5 R60
- Phát hành đầu tiên: 20/7/2019 - Ngày phát hành: 25/2/2021 - Ngày cập nhật: 7/4/2021
- Google Play ID: com.aefyr.sai
- Dung lượng: 4,89 MB
- Yêu cầu phiên bản Android: 5+
- Mã SHA1: 3EF7D757DC92E42DBD9DD6F8FC18CE8BE9B31E89
- Liên kết tải về (LINK TO DOWNLOAD):
(nếu bạn không tải được, bạn đăng nhập vào tài khoản Google trước rồi thử tải lại)

#install_apks #install_xapk #SAI_Split_APK_Installer #backup_apks
 
Sửa lần cuối:
Top