Ảnh Vui - Sách để lâu ngày mối mọt thôi | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Ảnh Vui Sách để lâu ngày mối mọt thôi

mamnen113

Búa Gỗ Đôi
thử đốt hết sách trong nhà xem có cái này bay ra mà đẹp vậy không?
HÌnh đẹp, tuy nhiên có vài tấm chất lượng hơi kém.
Tks vì đã chia sẽ!
 

gift4you

Rìu Bạc
@mamnen113
0a4e9f4fcaced50717ad8c2c6cda1243.jpg

Ngồi buồn đốt một đống sách,
Khói tuôn nghi ngút, làng kêu: cháy kìa,
Công an, dân phố kêu trời,
Sao mày đốt sách, cháy nhà thì sao...

Ảnh vui mà đòi chất lượng là sao???
Chất lượng là để in ra treo đầu giường hoặc làm hình nền đó, chớ giờ ai đi liếm cái màn hình nữa đâu mà.

Nhưng mà mấy tấm này hem phải 'gu' tui nha, đợi hình lần tới dị {EMO_026}
 

mamnen113

Búa Gỗ Đôi
@malemkhoang

Lửa cháy sách bay, cảnh lạ kỳ,
Nhân vật nhảy múa, cười tức thì,
Cướp biển gặp thầy, chào thân thiết,
Cá đèn cười ngất, mắt tròn xoe.

mình tháy đẹp định lấy về làm hình nền thấp nên thôi. "Lý do"
 


Top