RuntimePack v.21.7.30 Full | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

RuntimePack v.21.7.30 Full

Shao


Junior Moderator
Thành viên BQT
runtimepack-full-free-download-windows.jpg


RunTime.jpg.b07cc966d43cb355f709764545e76a7b.jpg


RuntimePack – Bạn đã bao giờ gặp phải trường hợp cửa sổ như vậy hoặc tình trạng hệ thống không thể tìm thấy tệp tin, và bạn không biết mình cần cài đặt ứng dụng nào cho việc này? Nếu có, thì gói này là dành cho bạn. Nó sẽ không giải quyết tất cả các vấn đề nhưng nó sẽ giải quyết hầu hết chúng.

Features
• Run time (program lifecycle phase), the period during which a computer program is executing
• Run-time system, software designed to support the execution of computer programs
• Runtime library, a program library designed to implement functions built into a programming language
• Software execution, the process of performing instructions one by one during the run time phase.

What’s New
* Microsoft Visual C++ 2015-2019 Redistributable Package:
14.29.30040.0 x86/x64

Title Release: RuntimePack.v.21.7.30
Developer: Home Page
License: FreeWare
OS: Windows
Download:
XDNHV


Download: https://mega.nz/file/7FQHSQzT#R4OYPAWPcMLaW6vi9NDeavQ2lbBGlNs58moa_dDWWUY
Mirror: https://disk.yandex.ru/d/1YLhqHJcLKYoog
Mirror: https://www.majorgeeks.com/files/details/runtimepack.html (Not Updated When Posted)
 
Top