Thiết kế & Đồ họa - Rowbyte Plexus v3.2.5 Full - Plugins for Adobe After Effects | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Thiết kế & Đồ họa Rowbyte Plexus v3.2.5 Full - Plugins for Adobe After Effects

phj4nhpr09xx

† God bless Country Music & Country Gospel Music ♫
Thành viên BQT
Rowbyte Plexus là một plugins của Adobe After Effects cho phép bạn tạo, thao tác và trực quan hóa dữ liệu. Quy trình làm việc Plexus cho phép bạn tạo ra các cấu hình và tham số thực sự vô hạn. Plexus 3 đi kèm với Bảng đối tượng giúp bạn tổ chức nhiều đối tượng Plexus trong lớp. Nó cải thiện đáng kể quy trình làm việc và bản thân bảng điều khiển có thể gắn được ở bất cứ đâu với After Effects.Đối tượng Effector, Đối tượng Kết xuất và Nhóm bằng cách cho phép bạn chỉ chọn những gì bạn cần để không phải cuộn qua Cửa sổ Điều khiển Hiệu ứng dài. Giờ đây cùng với Depth of Field, bạn có thể thêm Motion Blur để tạo hoạt hình điện ảnh. Bạn có thể sử dụng cài đặt comp hoặc giá trị màn trập tùy chỉnh của máy ảnh.


Plexus 3 được thiết kế từ đầu để tận dụng kiến trúc đa luồng mới của AE. Bạn có thể có nhiều trường hợp lồng nhau và tất cả các thay đổi được tự động phát hiện. Ngoài ra, chỉ trong trường hợp bạn cần làm mới bộ đệm, một nút mới cho phép bạn làm điều đó chỉ với một cú nhấp chuột mà không ảnh hưởng đến bộ nhớ cache của các lớp khác.

Các tính năng chính Rowbyte Plexus​

 • Tạo các dòng và các tương tác khác và kiểm soát các thuộc tính của chúng dựa trên vị trí và khoảng cách giữa các hạt.
 • Tạo các mặt giữa các hạt và kiểm soát các thuộc tính của chúng bằng cách sử dụng Facet Effector.
 • Tam giác hóa và tạo ra các bề mặt mới khi đang bay với các chế độ tam giác được xây dựng.
 • Nhập các đỉnh và các mặt từ các tệp OBJ và các chuỗi tệp OBJ được tạo trong ứng dụng mô hình 3D yêu thích của bạn. Plexus vận chuyển với Trình xuất trình tự OBJ cho Cinema4D miễn phí.
 • Plexus có một quy trình làm việc mô-đun bao gồm các đối tượng khác nhau.
 • Các tham số dựa trên biểu đồ cho phép bạn kiểm soát các thuộc tính khác nhau như màu sắc, độ mờ và độ dày dựa trên biểu đồ do người dùng vẽ.
 • Plexus tích hợp hoàn hảo với các lớp văn bản trong After Effects.
 • Lấy mẫu dạng sóng từ một lớp âm thanh trong AE và áp dụng nó cho vị trí đỉnh hoặc tỷ lệ hoặc màu.
 • Các chùm tia từ các hạt của một đối tượng khác hoặc ở giữa các hạt khác nhau của cùng một đối tượng.
 • Tạo 3D Splines dễ dàng bằng After Effects.
 • Xuất trình tự SVG
 • Tạo hình ảnh động điện ảnh bằng Motion Blur.
Download Rowbyte Plexus v3.2.5 Full - Plugins for Adobe After Effects:


Nếu link die báo mình fix lại!
 
Top