Robot hình người lớn nhất thế giới | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Robot hình người lớn nhất thế giới

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Mononofu, robot hình người đạt kỷ lục thế giới Guinness cao 8,5 m, nặng hơn 7 tấn, có thể cử động ngón tay, xoay thân trên và đi lại.

Continue reading...
 
Top