Robot cuốn chiếu bò trong cơ thể người | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Robot cuốn chiếu bò trong cơ thể người

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Các nhà khoa học phát triển robot tí hon có thể vận chuyển các chất trong cơ thể người, mang lại tiềm năng ứng dụng trong y học.

Continue reading...
 


Top