PM Hệ thống - RDS Knight Ultimate Protection v3.1.10.9 Full - Bảo vệ các kết nối từ xa | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

PM Hệ thống RDS Knight Ultimate Protection v3.1.10.9 Full - Bảo vệ các kết nối từ xa

phj4nhpr09xx

† God bless Country Music & Country Gospel Music ♫
Thành viên BQT
RDS Knight Ultimate Protection là phần mềm bảo vệ các kết nối máy tính từ xa của bạn và tránh tất cả các mối đe dọa bằng cách lọc các quốc gia xuất xứ, quản lý giờ làm việc và bảo vệ bạn khỏi các cuộc tấn công. RDS-Knight bao gồm các mô-đun khác nhau phối hợp với nhau để ngăn chặn, bảo vệ và chống lại tội phạm mạng. Khi bạn khởi chạy nó, bạn được chào đón bởi một giao diện trông hiện đại, hiển thị tất cả các mô-đun và cung cấp quyền truy cập bằng một cú nhấp chuột cho tất cả.

test-RDS-Knight.jpg

Các tính năng chính RDS Knight Ultimate Protection
  • RDS-Knight có thể áp đặt các hạn chế đối với người dùng cá nhân hoặc toàn bộ nhóm.
  • Bộ lập lịch cho phép bạn xác định người dùng được ủy quyền hoặc bị chặn vào các thời điểm khác nhau trong ngày, theo thông số kỹ thuật của bạn.
  • Chế độ Kiosk mang lại số lượng hạn chế sử dụng cao nhất, chế độ Bảo mật của máy tính để bàn giới hạn việc duyệt tìm tài nguyên máy chủ trong phiên RDP và mô hình bảo mật Windows mặc định
  • RDP Defender chạy như một dịch vụ Windows chuyên dụng được thiết kế để bảo vệ PC chủ.
  • Giám sát vĩnh viễn hoạt động của máy tính và chặn các nỗ lực kết nối đến từ các địa chỉ IP trong danh sách.
Download RDS Knight Ultimate Protection v3.1.10.9 Full - Bảo vệ các kết nối từ xa

Link trang chủ:


Chúng tôi không chia sẻ link phần mềm bản quyền trực tiếp tại diễn đàn, có thể mua sản phẩm trực tiếp, nếu bạn không đủ kinh phí chúng tôi đề xuất bạn có thể chuyển hướng tải về sản phẩm tại đây.Cảm ơn và chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc!


This software was tested by @phj4nhpr09xx of Vn-Z.vn
 


Top