Desktop & Văn phòng - Rational Acoustics Smaart v8.4.3.1 Full - Công cụ phân tích, đo lường âm thanh chuyên sâu | Page 5 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Desktop & Văn phòng Rational Acoustics Smaart v8.4.3.1 Full - Công cụ phân tích, đo lường âm thanh chuyên sâu

fx8332787

Gà con
Smaart một nền tảng dựa trên FFT dual-channel rằng chúng tôi làm việc cho kỹ thuật âm thanh cho tín hiệu nội dung tần số hoặc đo hệ thống đáp ứng cho điện và electro-acoustic nghĩa là tất cả những điều này dẫn đến việc ra quyết định thông báo cho việc thành lập và hoạt động Các vector thích hợp của các hệ thống này. Nó kiểm tra đầu vào trước khi đo. Để bắt đầu với Smaart v8, bạn sẽ cần một số phần cứng cơ bản ngoài phần mềm và máy tính Smaart. Yêu cầu tối thiểu đối với hệ thống âm thanh điện (phân tích hệ thống PA), giao diện thiết bị âm thanh 2 × 2 và micrô sẽ được đo. Tuy nhiên, Smaart được xây dựng để đáp ứng nhu cầu của các hệ thống và môi trường tinh vi nhất. Giao diện thuận tiện và có cấu trúc tốt của phần mềm cho phép bạn di chuyển dễ dàng và nhanh chóng giữa nhiều môi trường làm việc khác nhau và quản lý dữ liệu hoàn chỉnh.

test-Rational-Acoustics-Smaart.jpg


斯玛特的一个重要特点

 • 隐藏/显示控件用户界面
 • 使用键盘快捷键
 • 改进静态数据存储过程
 • 跟踪每个输入信号软件
 • 同时控制多个输入的 SPL 和 LEQ 参数
 • 带宽测量
 • 内置 API
 • 直接从应用程序内部控制集成输出和虚拟容量
 • 适当的界面和选项卡,便于在不同工作环境之间切换
下载理性声学 Smaart v8.4.3.1 完整 - 深度音频测量和分析工具

主页链接隐藏文本:不能被报价。***


谢谢,祝你快乐,快乐!

此软件由 [用户=36689]@phj4nhpr09xx[/USER] VN-Zoom.org
8.4.3.1 [email protected]
Smaart một nền tảng dựa trên FFT dual-channel rằng chúng tôi làm việc cho kỹ thuật âm thanh cho tín hiệu nội dung tần số hoặc đo hệ thống đáp ứng cho điện và electro-acoustic nghĩa là tất cả những điều này dẫn đến việc ra quyết định thông báo cho việc thành lập và hoạt động Các vector thích hợp của các hệ thống này. Nó kiểm tra đầu vào trước khi đo. Để bắt đầu với Smaart v8, bạn sẽ cần một số phần cứng cơ bản ngoài phần mềm và máy tính Smaart. Yêu cầu tối thiểu đối với hệ thống âm thanh điện (phân tích hệ thống PA), giao diện thiết bị âm thanh 2 × 2 và micrô sẽ được đo. Tuy nhiên, Smaart được xây dựng để đáp ứng nhu cầu của các hệ thống và môi trường tinh vi nhất. Giao diện thuận tiện và có cấu trúc tốt của phần mềm cho phép bạn di chuyển dễ dàng và nhanh chóng giữa nhiều môi trường làm việc khác nhau và quản lý dữ liệu hoàn chỉnh.

test-Rational-Acoustics-Smaart.jpg


Một tính năng quan trọng của Smaart

 • Ẩn / hiển thị giao diện người dùng điều khiển
 • Sử dụng các phím tắt
 • cải thiện quá trình lưu trữ dữ liệu tĩnh
 • theo dõi từng phần mềm tín hiệu đầu vào
 • Kiểm soát thông số SPL và LEQ cho nhiều đầu vào đồng thời
 • Đo băng thông
 • API tích hợp
 • Điều khiển đầu ra tích hợp và công suất ảo trực tiếp từ bên trong ứng dụng
 • Giao diện thích hợp và tab để chuyển đổi dễ dàng và nhanh chóng giữa các môi trường làm việc khác nhau
Download Rational Acoustics Smaart v8.4.3.1 Full - Công cụ phân tích, đo lường âm thanh chuyên sâu

Link trang chủ*** Hidden text: cannot be quoted. ***


Cảm ơn và chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc!

This software was tested by @phj4nhpr09xx of VN-Zoom.org
sir can you send me the sound reasonable link smaart v8.4.3.1full to fx8332787@163.com
 

Neldrew

Gà con
Hello all right, you can send the program to me in the private message of the forum. Please.
 

phj4nhpr09xx

† God bless Country Music & Country Gospel Music ♫
Thành viên BQT
buenas noches, podria enviar por favor smaart v8.4 full MAC a [email protected]

Please use English to write comments here, do not use other languages.

I don't have a full MAC version, just for Windows. You can install a virtual Windows operating system on MAC to use it.

And I sent a full Windows version for you through your private message in this forum. Please check it!
 
Smaart một nền tảng dựa trên FFT dual-channel rằng chúng tôi làm việc cho kỹ thuật âm thanh cho tín hiệu nội dung tần số hoặc đo hệ thống đáp ứng cho điện và electro-acoustic nghĩa là tất cả những điều này dẫn đến việc ra quyết định thông báo cho việc thành lập và hoạt động Các vector thích hợp của các hệ thống này. Nó kiểm tra đầu vào trước khi đo. Để bắt đầu với Smaart v8, bạn sẽ cần một số phần cứng cơ bản ngoài phần mềm và máy tính Smaart. Yêu cầu tối thiểu đối với hệ thống âm thanh điện (phân tích hệ thống PA), giao diện thiết bị âm thanh 2 × 2 và micrô sẽ được đo. Tuy nhiên, Smaart được xây dựng để đáp ứng nhu cầu của các hệ thống và môi trường tinh vi nhất. Giao diện thuận tiện và có cấu trúc tốt của phần mềm cho phép bạn di chuyển dễ dàng và nhanh chóng giữa nhiều môi trường làm việc khác nhau và quản lý dữ liệu hoàn chỉnh.

test-Rational-Acoustics-Smaart.jpg


Một tính năng quan trọng của Smaart

 • Ẩn / hiển thị giao diện người dùng điều khiển
 • Sử dụng các phím tắt
 • cải thiện quá trình lưu trữ dữ liệu tĩnh
 • theo dõi từng phần mềm tín hiệu đầu vào
 • Kiểm soát thông số SPL và LEQ cho nhiều đầu vào đồng thời
 • Đo băng thông
 • API tích hợp
 • Điều khiển đầu ra tích hợp và công suất ảo trực tiếp từ bên trong ứng dụng
 • Giao diện thích hợp và tab để chuyển đổi dễ dàng và nhanh chóng giữa các môi trường làm việc khác nhau
Download Rational Acoustics Smaart v8.4.3.1 Full - Công cụ phân tích, đo lường âm thanh chuyên sâu

Link trang chủ*** Hidden text: cannot be quoted. ***


Cảm ơn và chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc!

This software was tested by @phj4nhpr09xx of VN-Zoom.org
chào bạn, bạn có thể cho mình xin link với ạ! Thanks bạn!
 
Top