Chia sẻ - Ratiborus KMS tools 8/10/2021 - Bộ công cụ kích hoạt bản quyền Windows và Office | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Chia sẻ Ratiborus KMS tools 8/10/2021 - Bộ công cụ kích hoạt bản quyền Windows và Office

meninwhite

Búa Đá Đôi
 • AAct Network v1.2.0 Portable
  • AAct v4.2.1 Portable
  • ConsoleAct v3.0 Portable
  • Defender Tools v1.0.7
  • Garbage Collector v1.3.8 x86_x64_31_10_2020
  • KMSAuto Lite Portable v1.5.6
  • KMSAuto Net 2016 v1.5.4 Portable
  • KMSCleaner v2.2 Portable
  • KMSoffline v2.1.9 RU EN
  • MSAct++ 2.07.4
  • MSActBackUp Portable v1.2.6
  • Office 2013-2019 C2R Install v7.10
  • Office Uninstall v1.8.2
  • PIDKey Lite v1.64.4 b13 RU EN and more
  • UniCrypt 2016 v2.2
  • W10 Digital Activation Program v1.3.9 Portable
View hidden content is available for registered users!
 
Sửa lần cuối:

meninwhite

Búa Đá Đôi
Hy vọng chủ thớt leech link sang 1 server dễ tải hơn như Google Drive, Mediafire hay Mega.nz chẳng hạn. 4share.vn thực sự tải rất khó đối với nhiều người, trong đó có mình.
Mình không có tk khác chỉ có 4share.vn. Mình thấy nó dễ hơn nhiều mấy trang nước ngoài mà. Chỉ bấm vào tải miễn phí sẽ có một tab giới thiệu phim hiện ra, close tab đó lại và chờ 150 giây .
 

phj4nhpr09xx

† God bless Country Music & Country Gospel Music ♫
Thành viên BQT
Mình không có tk khác chỉ có 4share.vn. Mình thấy nó dễ hơn nhiều mấy trang nước ngoài mà. Chỉ bấm vào tải miễn phí sẽ có một tab giới thiệu phim hiện ra, close tab đó lại và chờ 150 giây .

Mấy trang mình kể ra bạn lập tài khoản Free rồi share lên đó được mà, như mình đang làm với diễn đàn khi mình đang chia sẻ theo cách như vậy và file giữ được lâu :)
 

tamthangia

Rìu Vàng Đôi
với sự uy tín của 4share thì nó bảo free chỉ dưới 100KB/s đúng dưới 100 thật :p fshare free còn nhanh hơn
 


Top