Phần mềm khác - RapidComposer CE v3.8.2 Full - Viết nhạc, soạn nhạc, sáng tác nhạc | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Phần mềm khác RapidComposer CE v3.8.2 Full - Viết nhạc, soạn nhạc, sáng tác nhạc

phj4nhpr09xx

† God bless Country Music & Country Gospel Music ♫
Thành viên BQT
RapidComposer là phần mềm hoàn hảo cho các nhà soạn nhạc cung cấp cho bạn các công cụ tiên tiến để soạn thảo hoặc chỉnh sửa điểm số. RapidComposer là một độc đáo, không phá hủy, cụm từ dựa trên phần mềm soạn nhạc. RapidComposer có chức năng chỉnh sửa phức tạp cho phép bạn sửa đổi bất kỳ ghi chú, thước đo, hợp âm hoặc cụm từ thủ công hoặc với sự trợ giúp của menu Biến thể. Bạn có thể dễ dàng sao chép toàn bộ cụm từ hoặc ghi chú chung, thay đổi hợp âm hoặc cao độ cũng như sửa đổi nhịp độ của giai điệu.

test-workspace-1200-1014x710.png

Tính năng của RapidComposer
  • Công cụ nâng cao để chỉnh sửa cụm từ, tạo cụm từ, biến đổi cụm từ, nhóm cụm từ, phát triển mô-đun, chỉnh sửa tiến trình hợp âm
  • Bao gồm các trình tạo nhịp: Giao thoa của Schillinger, Đa nhịp, Phân đoạn, Nhịp điệu chung, Nhịp điệu xác suất, Nhịp điệu Euclide, Nhịp điệu mượt mà, Nhịp điệu Bass, Nhịp điệu đơn giản, Chuyển đổi nhịp điệu
  • Bao gồm các trình tạo cụm từ: Arpeggiator, Bass , Trình tạo chung, Trình tạo cụm từ, Trình tạo chạy Piano, Trình tạo chuỗi Staccato, chỉ có trong phiên bản đầy đủ: Trình tạo giai điệu, Trình tạo giai điệu ngẫu nhiên, Trình phát cụm từ
  • Các biến thể bao gồm: Thêm ghi chú hợp âm, thêm khoảng thời gian, điều chỉnh độ dài ghi chú, áp dụng nhịp điệu, tăng âm thanh, ghi chú trễ, ghi chú kép, cụm từ đôi, biểu hiện, trích xuất nhịp điệu, nhân hóa, ghi chú tham gia, giới hạn phạm vi ghi chú, âm thanh MIDI, tạo âm thanh đơn điệu Theo chiều ngang, Gương theo chiều dọc, Ghi chú hợp âm, Định lượng, Xóa ghi chú, Xóa ghi chú ngắn, Nghỉ ngơi, Xoay ghi chú, Đơn giản hóa cụm từ, Ghi chú hợp âm, Staccato-Legato, Strumming, Hoán đổi hợp âm, Xoay, Chuyển đổi, Ba cụm từ, Vận tốc, Velocity Generator
  • Melody tạo (chỉ phiên bản đầy đủ), tự động hòa âm giai điệu bằng 2 phương pháp
  • Quy mô mở rộng, hợp âm, hợp âm guitar, cơ sở dữ liệu tiến trình hợp âm.
  • Các bản nhạc kéo và thả MIDI hoặc các thành phần cho DAWs
  • Phiên bản độc lập và VST (32 bit và 64 bit), cả Windows và macOS. Phiên bản VST của RapidComposer có thể sử dụng được trong các DAW hỗ trợ các trình cắm VST với đầu ra MIDI.
Link trang chủ:


Chúng tôi không chia sẻ link phần mềm bản quyền trực tiếp tại diễn đàn, có thể mua sản phẩm trực tiếp, nếu bạn không đủ kinh phí chúng tôi đề xuất bạn có thể chuyển hướng tải về sản phẩm tại đây.Cảm ơn và chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc!


This software was tested by @phj4nhpr09xx of Vn-Z.vn
 
Bạn dịch bằng Google à?
 


Top